شبکه‌های اجتماعی؛ واکنش یا حمله؟

استفاده از یک محصول یا خدمت جدید توسط گروهی از مردم علاوه…